REGLEMENTEN KANTWEDSTRIJDEN HSV-T ZIJPE.
 

Van de 10 geviste wedstrijden tellen de beste 7
De wedstrijdleiding mag de wedstrijd stoppen als daar aanleiding voor is
De wedstrijd wordt gestart en beëindigd door een signaal
Alle aas is toegestaan behalve zachte krab
Men vist maximaal met 1 hengel en maximaal 3 haken. Ook de haring/makreel onderlijn
Een opgetuigde hengel waar GEEN onderlijn aan zit is toe gestaan
Men mag onbeperkt (beaasde) onderlijnen voorhanden hebben
Voor de wedstrijd is vissen niet toe gestaan
Het in bezit hebben van levende vis voor de wedstrijd is niet toe gestaan, ook niet als aas
Kunstaas is niet toe gestaan
Kralen, spiegeltjes, drijvertjes en ed. zijn wel toe gestaan, ook mag er met een onderlijn voorzien van veertjes (de zogenaamde makreel onderlijn) gevist worden.
Het vissen met een dobber OVER de hoofdlijn is toegestaan. Vissen met een losse dobber is niet toe gestaan
Onderlijnen mogen niet afdrijven
Waden tot knie-diep water is toe gestaan om eventueel in te gooien maar er wordt gevist vanaf de waterlijn.
De visser dient zelfstandig in te kunnen gooien, hulp bij binnen draaien mag mits de situatie daar om vraagt.
Een emmer waar tenminste 10 liter water in kan om de vis (tijdelijk) in te bewaren is verplicht
Men mag maximaal 3 vissen per meting aanbieden
Alleen vissen gelijk of groter dan vijf cm komen in aanmerking om gemeten te worden
Vissen onder de 10 cm worden genoteerd met een '0' ervoor. 9 cm wordt '09'
Heeft een vis 2 haken in de bek van twee verschillende onderlijnen dan telt de vis voor allebei
Heeft de vis 1 haak in z'n bek en 1 in z'n lijf dan telt die voor degene met de haak in de bek
Bij een gelijk aantal cm wordt er eerst gekeken naar het meest aantal vissen, daarna de grootste vis. Is dat allemaal hetzelfde dan hebben we 2 nummers 1
De visser dient zich netjes en sociaal te gedragen. Ook houdt de visser zijn stek schoon en netjes
Bij deelname aan wedstrijden van een andere vereniging, via HSV-t Zijpe gelden de regelementen van die vereniging
MVG Het Bestuur

Dit zijn de nummers en e-mail adressen:
Dennis Zwiers: 0615420332 en depennis@hotmail.com.
Bij onverantwoorde weersomstandigheden (onweer & bliksem) beslist de wedstrijdleiding of er al dan niet wordt door gevist.